Contact & privacyverklaring

Vestigingsadres                                    

Fris Inzicht
Binnenkruier 19
1841 EN te Stompetoren                                                                                                                              

Contactgegevens

info@frisinzicht.nl

KvK nummer: 65804449

Contactformulier

Privacyverklaring

Fris Inzicht, ingeschreven onder het KvK-nummer 65804449 is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Fris Inzicht
Binnenkruier 19
1841 EN Stompetoren

Persoonsgegevens die Fris Inzicht verwerkt

Fris Inzicht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens
die Fris Inzicht eventueel verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten onze de website voor analytische doeleinden
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website
aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Fris Inzicht verwerkt

De website en/of dienst van Fris Inzicht heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-
bezoekers, zoals bijvoorbeeld bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. Fris Inzicht kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd
bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via ingrid@frisinzicht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fris Inzicht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Fris Inzicht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die
wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fris Inzicht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer-
programma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fris Inzicht)
tussen zit.

Hoe lang Fris Inzicht persoonsgegevens bewaart


Fris Inzicht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden


Fris Inzicht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Fris Inzicht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Fris Inzicht gebruikt

Fris Inzicht gebruikt alleen technische en functionele cookies, zoals analytische cookies die geen inbreuk
maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen
van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fris Inzicht en heb je het recht op gegevens-
overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die
wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie,
te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens
sturen naar ingrid@frisinzicht.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Fris Inzicht wil je er tevens
op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Fris Inzicht persoonsgegevens beveiligt

Fris Inzicht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ingrid@frisinzicht.nl

Privacyverklaring d.d. 8 mei 2018