– Privacy & Security Scan

Praktisch aan de slag met privacy & security!

De aanpak van Fris Inzicht zorgt ervoor dat je direct weet wat je moet doen om te zorgen voor privacy en security. Je krijgt een duidelijk overzicht van het huidige niveau van bescherming van jouw data. Daarnaast krijg je plan van aanpak met actiepunten om te zorgen voor privacy en security!
Volgens de media is data het nieuwe goud.
Het is dus van belang om belangrijke informatie van je organisatie te beschermen. Maar hoe zorg je voor dataveiligheid? 

Het gaat vooral om het beschermen van je gegevens en het voorkomen van internetcriminaliteit. Naast het zorgen voor een firewall of antivirus software is er meer nodig voor dataveiligheid. Het gaat namelijk ook over de sterkste schakel: de mens!  

Ken je de begrippen phishing, ransomware of CEO-fraude? En weet je hoe je dit kunt voorkomen? Weet je wat een datalek is en dat je een datalek (bijvoorbeeld het verliezen van een USB-stick met gevoelige persoonsgegevens) binnen 72 uur moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens? En is het bekend dat elke organisatie verplicht is conform de privacywet (AVG) bijvoorbeeld een register van verwerkingen bij te houden of een datalekregister? Dan is het goed om te weten dat Fris Inzicht je kunt helpen!

Kortom, wil jij je data goed beschermen op praktische wijze? Dan is de  Privacy & Security Scan van Fris Inzicht iets voor jou! Met deze scan krijg je direct inzicht in de privacyrisico’s van jouw organisatie. En je ontvangt een plan van aanpak waarmee je op praktische wijze weet wat je te doen staat om je data te beschermen en met de privacywet aan de slag te gaan.

Het begint met een Privacy & Security scan. Hiermee kun je direct aan de slag met de privacywet (AVG/GDPR). Neem contact op voor meer informatie:

[contact-form-7 id=”29″ title=”Contactformulier 1″]
Klik hier om meer te weten over onze privacyverklaring.

Wist je dat de privacywet je kan helpen bij cybersecurity en dataveiligheid? Kijk voor meer informatie ook naar deze oplossingen:

Privacy en Dataveiligheid in de praktijk

De privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van kracht. Dit betekent dat er dezelfde wetgeving voor privacy geldt in de hele Europese Unie.

Denk jij dat je met jouw organisatie daar niet mee te maken hebt? Dan heb je het mis. Ook jij hebt er mee te
maken. Want deze nieuwe privacywet geldt namelijk voor álle organisaties en alle bedrijven.

Wil je voldoen aan de verplichtingen van de AVG? Dan hebben wij speciaal hiervoor pakketten
samengesteld.

3 pakketten:

Pakket 1

Privacy Basis Pakket
– Privacy Quick Scan met inzicht in jouw acties
– Privacyverklaring
– Format register datalekken en register verwerkingen
– Stappenplan datalekken

Pakket 2

Privacy Compleet Pakket
– Privacy Quick Scan met inzicht in jouw acties
– Privacyverklaring
– Verwerkersovereenkomst, juridisch getoetst
– Format register datalekken en format register verwerkingen
– Stappenplan datalekken

Pakket 3

Privacy Plus Pakket
– Privacy Quick Scan met inzicht in jouw acties
– Privacyverklaring
– Verwerkersovereenkomst, juridisch getoetst
– Advies aanvulling AVG op algemene voorwaarden
– Format voor een privacybeleid of privacyprotocol
– Wachtwoordenbeleid
– Format register datalekken en format register verwerkingen
– Stappenplan datalekken

Meer informatie
Wil je meer weten? Neem contact op! [contact-form-7 id=”29″ title=”Contactformulier 1″]

Klik hier om meer te weten over onze privacyverklaring.